ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΥΤ 48)

Ανακοινώσεις

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ
- Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2018 -

1. Νεφέλη Παπουτσάκη, Μικρή εισαγωγή στα ισλαμικά γράμματα, Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη, 2007, σ. 115-137.

2. Gönül Alpay Tekin - Mehmet Fuat Köprülü, "Ottoman Literature", Encyclopaedia of Islam, Second Edition, 11 vols. and supplements, Leiden: Brill, 1960-2001, τόμ. 8, σ. 210-221.

3. Αναστάσιος Ιορδάνογλου, Περίοδοι της τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας, Θεσσαλονίκη: Εκδ. Αντώνη Σταμούλη, 2008, σ. 233-326.

4. Εισαγωγικά κείμενα που δίνονται στο e-class για τους εκάστοτε συγγραφείς.

5. Τα πρωτότυπα κείμενα που διαβάζονται στην τάξη.