ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΥΤ 48)

Ανακοινώσεις

Ορθή ανακοινοποίηση εξεταστέας ύλης
- Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023 -

1. Süleyman Çelebi, Mevlid, 1-5 ve 202-217.

2. Yunus Emre, Ya İlahi (και εισαγωγή Π. Αθανασιάδη)

3. Kitab-ı Dede Korkud: Deli Dumrul Boyu

4. Ahmedi, Ne gamzen

5. Şeyhi, Nigara

6. Fuzuli, Hasılım yoh

7. Baki, Pür olub

7. Aşıkpaşazade, Tarih-i Al-i 'Osman (bab 124)

8. Karagöz, Çifte Hamamlar

9. Αναστάσιος Ιορδάνογλου, Περίοδοι της τουρκικής γλώσσας και λογοτεχνίας, 258-326.