ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΘΕΣΜΟΙ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Παναγιώτης Κόκκορης

Περιγραφή

4 Δ.Μ.

3 Π.Μ.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

 • Μελέτη
 • Επίβλεψη
 • Αμοιβές: Διαπραγμάτευση και «άνοιγμα επαγγέλματος».
 • Αυτεπιστασία;
 • Μικρά/Μεγάλα γραφεία
 • Αντιπαροχή.
 • Προσφυγές, καταγγελίες και περιπλοκές (i)
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Προσφυγές, καταγγελίες και περιπλοκές (ii)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

 • ΓΕΜ/Πτυχία /Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 • Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί
 • «Διαγωνισμοί μελετών»
 • Κλειστοί διαγωνισμοί
 • Διαγωνισμοί με προεπιλογή
 • «Μελετο-κατασκευές».
 • Ν 696 και 515: Στάδια και προδιαγραφές μελετών
 • Αμοιβές σε συνάρτηση με προϋπολογισμό
 • Τ.Δ. Κλασσική και λοιπές περιπτώσεις δημοπράτησης έργου
 • Προσφυγές, καταγγελίες και περιπλοκές (iii)
 • Επίβλεψη κατασκευής: Μελετητής/Τεχνική Υπηρεσία (Υψηλή/Συμβατική επίβλεψη)
 • Σύμβουλοι (υποβοήθησης μελέτης, επίβλεψης, διοίκησης έργου, οικονομικής και τεχνικής διαχείρισης)
 • Ειδικότητες: εδαφομηχανικός, συγκοινωνιολόγος, στατικός, Η/Μ, ακουστικός, θεατρολόγος, κηποτέχνης, μουσειολόγος, ειδικός σημάνσεων)
 • Ο ρόλος του αρχιτέκτονα-συντονιστή
 • Ασφάλιση μελέτης.
Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις