_ΔΙΠΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Σ.Γ. Μουρούτσος - MeSA Lab_ DTh (DTh MeSA Lab)

Σπυρίδων Μουρούτσος

Περιγραφή

Εδώ μπορείτε να βρείτε θέματα και κριτήρια που απαιτούνται για την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών που προτείνονται από τον καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Μουρούτσο στο Εργαστήριο Μηχανοτρονικής και Αυτοματισμών Η-Μ Συστημάτων. (βλπ i) Εργασίες και ii) Περιγραφή)

Προτεινόμενα θέματα

Ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021

 1. «Μελέτη και Κατασκευή Μηχανοτρονικού Συστήματος Προσομοιωτή με σκοπό την Εκπαίδευση Νεαρών Αθλητών στην Ιστιοπλοΐα»
 2. «Ανάπτυξη Αυτόματου Ασύρματου Συστήματος Ελέγχου Επιπέδων Στάθμης»
 3. «Ανάπτυξη Δικτύου Μετεωρολογικών σταθμών»
 4. «Ανάπτυξη κυβερνο-φυσικών συστημάτων της Βιομηχανίας 4.0»
 5. «Ανάπτυξη ομάδας εργαστηριακών ασκήσεων για Ασύρματα Δίκτυα Αισθητηρίων»
 6. «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης και ελέγχου μικρών δικτύων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ιστιοπλοϊκά σκάφη αναψυχής»
 7. «Δια Βίου Μάθηση Μηχανικών Αυτοματισμού: Από την εποχή των PLC στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση»
 8. «Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου: Μελέτη εφαρμογής σε Επιχείρηση»
 9. «Η κατάσταση της βιομηχανικής επαυξημένης πραγματικότητας: ένα επίκεντρο της βιομηχανικής καινοτομίας»
 10. «Ηλεκτρολογικό Σχέδιο: ανάπτυξη σειράς μαθημάτων»
 11. «Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων. Εφαρμογή σε σύγχρονο συγκρότημα κατοικιών»
 12. «Μελέτη (Σχεδιασμός και Ανάπτυξη) συστήματος για την παρακολούθηση της λειτουργίας της παραγωγής ενέργειας από μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση»
 13. «Μελέτη (Σχεδιασμός και Ανάπτυξη) συστήματος ελέγχου και συστήματος ανίχνευσης (αίσθησης) για προσθετικό βραχίονα»
 14. «Μελέτη, Ανάπτυξη και Εφαρμογή διαφορετικών τεχνικών ελέγχου ενός Quad copter»
 15. «Μηχανοτρονικό σύστημα οδήγησης 3D Printer για οικοδομικές κατασκευές»
 16. «Προτυποποίηση στην Περιοχή των ΙΙοΤ»
 17. «Σχεδιασμός (μελέτη-σχεδίαση) αυτόματου συστήματος στάθμευσης αυτοκινήτων»
 18. «Τηλεχειρισμός 4 εξόδων μικρής απόστασης (433 MHz)»
 19. «Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας (ΥΑΕ): ανάπτυξη σειράς μαθημάτων για κέντρα δια βίου μάθησης»

 

 

Παλαιότερα θέματα

 1. Κατασκευή θερμικής μηχανής Stirling με στοιχεία από 3D Printer
 2. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης της Πρακτικής άσκησης των φοιτητών (1920)
 3. Εργοστάσια του μέλλοντος FoF: Σύγχρονοι τρόποι εκπαίδευσης και επιμόρφωσης μηχανικών (1819) Χρήστος Οικονόμου
 4. Ανάπτυξη ομάδας εργαστηριακών ασκήσεων σχετικών με KNX(1719) Ελισάβετ Ναλμπάντη
 5. Συστήματα BeMS- Ανάπτυξη σειράς μαθημάτων (1719) Χρήστος Αποστόλου
 6. Ανάπτυξη ομάδας εργαστηριακών ασκήσεων σχετικών με Η-Μ συστήματα μικρών σκαφών αναψυχής (1819) Νικόλαος Σλημιστινός
 7. Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου: Μελέτη εφαρμογής σε Σταθμούς Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (1819) Δημήτριος Σμυρναίος
 8. Μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων σύγχρονης ξενοδοχειακής μονάδας (με τη χρήση αυτοματισμών με πρωτόκολλο KNX) (1719) Σάββας Μελεούνης.
 9. Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής, επεξεργασίας και επίδειξης παραμέτρων λειτουργίας μηχανής εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) (1820) Κωνσταντίνος Τσαντάκος
 10. Ανάπτυξη ομάδας εργαστηριακών ασκήσεων σχετικών με PLC(1819) Χρήστος Αποστόλου
 11. ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ – Μελέτη Περίπτωσης: Σύγχρονη Κατοικία για Άτομα με Ιδιαιτερότητες (1719) Παναγιώτης Χαραλαμπάκης
 12. Ανάπτυξη εναέριου μη επανδρωμένου οχήματος (UAV) για παροχή υγειονομικών υπηρεσιών (1619) Χάρης Γερεμτζές
 13. Ανάπτυξη συστήματος εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης μετασχηματιστή, σε πραγματικό χρόνο, με δυνατότητα συλλογής και αποθήκευσης δεδομένων, τηλεχειρισμού και ευφυούς διαχείρισης του (1519) Αλέξανδρος Κωτίδης
 14. Ρομποτικά Σμήνη, Θεωρητική Ανάλυση & Πρακτικές Εφαρμογές (1519) Ανδρέας Σουρλατζής
 15. Μηχανοτρονικό σύστημα αποσβεστήρα μαγνητορεολογικού ρευστού (1519) Κώστας Αγγελακόπουλος
 16. Διερεύνηση μηχανικής συμπεριφοράς και ποιότητας επιφάνειας σε τρισδιάστατα εκτυπωμένα αντικείμενα (1819) Παναγιώτης Κατσαρός.
 17. Μηχανοτρονικό Σύστημα: Ρομπότ Νοσοκόμα (1519) Κέλλυ Γούναρη
 18. Ανάπτυξη Ασύρματου Δικτύου Αισθητηρίων (ΑΔΑ) σε υδάτινο περιβάλλον, ευφυής επεξεργασία δεδομένων και ευρεία διανομή́ των πληροφοριών με τη χρήση του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) (1718) Βαγγέλης Λιναρδόπουλος
 19. Ανάπτυξη Ασύρματου Δικτύου Αισθητηρίων (ΑΔΑ) για εφαρμογές ασφαλείας
 20. Αξιολόγηση και επέκταση δικτύου πραγματικών διαστάσεων με χρήση της θεω­ρίας γράφων
 21. Ανάπτυξη κινητού κόμβου για χρήση του σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητηρίων (ΑΔΑ) για ευφυή επεξεργασία δεδομένων και ευρεία διανομή των πληροφοριών με τη χρήση του Διαδικτύου Πραγμάτων (IoT)
 22. Σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή έξυπνων ναρθήκων χρησιμοποιώντας τρισδιάστατη σάρωση, συστήματα CAD και τρισδιάστατη εκτύπωση
 23. Ανάπτυξη συστήματος καθοδήγησης φόρτισης μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (UAV) - Drone
 24. Βιομετρικά Συστήματα Αναγνώρισης και Ταυτοποίησης
 25. Σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή συστήματος σάρωσης τρισδιάστατων επιφανειών με τη βοήθεια λογισμικού CAD
 26. Ανάπτυξη σειράς μαθημάτων για Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας (ΥΑΕ)
 27. Σχεδιασμός, μελέτη και κατασκευή έξυπνων ναρθήκων χρησιμοποιώντας τρισδιάστατη σάρωση, συστήματα CAD και τρισδιάστατη εκτύπωση.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις