ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Γεώργιος Νικολάου

Περιγραφή

Πηγές πυρηνικών ακτινοβολιών. Βιομηχανικές εφαρμογές πυρηνικών ακτινοβολιών. Μη καταστρεπτικός έλεγχος στη βιομηχανία με χρήση πυρηνικών ακτινοβολιών. Εφαρμογές πυρηνικών ακτινοβολιών στην ιατρική-απεικονιστικά συστήματα. Κώδικες βέλτιστου σχεδιασμού συστημάτων εφαρμογής πυρηνικών ακτινοβολιών στη βιομηχανία και ιατρική. Αρχές δοσιμετρίας και ακτινοπροστασίας από πυρηνικές ακτινοβολίες. Υπολογισμοί και μετρητές δόσεων από πυρηνικές ακτινοβολίες. Θέματα ακτινοπροστασίας στους κύκλους παραγωγής πυρηνικής ενέργειας. Ραδιενέργεια στο φυσικό περιβάλλον.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις