ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Αλέξανδρος Ρήγας

Περιγραφή

 

   

ΔΙΠΛΟΥΝ ΟΡΩΣΙΝ ΟΙ ΜΑΘΟΝΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

            Πυθαγόρας, ο Σάμιος, 580-500 π.Χ.

 

 

 

 

Η φωτογραφία απεικονίζει την είσοδο στο κτίριο της γραμματείας του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου 

 

 Το αντικείμενο: Η θεωρία μέτρου πιθανότητας αναπτύχθηκε για να ικανοποιήσει την ανάγκη του ανθρώπου να προβλέψει, να εκτιμήσει τον κίνδυνο και να προγραμματίσει τις ενέργειές του στο μέλλον. Η αδυναμία απόκτησης της απόλυτης γνώσης για την εξέλιξη των φυσικών φαινομένων, οδήγησε την επιστήμη στην ανάπτυξη του λογισμού των πιθανοτήτων, και τη στατιστική συμπερασματολογία. Η μεθοδολογίες και η χρήση των συστημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στις επιστημονικές αυτές περιοχές, είναι το αντικείμενο του μαθήματος.


Εκπαιδευτικός Στόχος του Μαθήματος : Η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες που επιτρέπουν την ανάπτυξη της Στοχαστικής Θεώρησης στις Φυσικές Επιστήμες. Η κατανόηση της Στοχαστικότητας και της επίδρασής της στην εξέλιξη της σύγχρονης Φυσικής και ιδιαίτερα  της Μοριακής Φυσικής. Οι εκπαιδευόμενοι

Περισσότερα  

Ενότητες

Δειγματικοί Χώροι - Συσχέτιση Γεγονότων - Θεμελίωση Αξιωματικής Θεωρίας Πιθανοτήτων - Υπο Συνθήκη Πιθανότης - Στατιστική Ανεξαρτησία - Ολική Πιθανότητα - Νόμος Bayes και εφαρμογές.

η 1η θεματική ενότητα θα αναπτυχθεί την 1η και 2η εβδομάδα διδασκαλίας (βλέπε σχετικά Περιγραφή Μαθήματος ) 

Τυχαίες Μεταβλητές - Συναρτήσεις Τυχαίων Μεταβλητών - Κατανομές - Ειδικές Κατανομές - Πολυμεταβλητή Ανάλυση Κατανομών - Κατανομές Συναρτήσεων Τυχαίων Μεταβλητών - Χαρακτηριστική Συνάρτηση - Ροπογεννήτρια Συνάρτηση - Κεντρικό Οριακό Θεώρημα - Νόμος των Μεγάλων Αριθμών - Πολυμεταβλητή Ανάλυση.
Γενικές Αρχές Δειγματοληψίας - Σημειακή Εκτίμηση Παραμέτρων Κατανομών Κατανομών - Εκτίμηση Διαστημάτων Εμπιστοσύνης Παραμέτρων Κατανομών - Στατιστικοί Έλεγχοι Υποθέσεων για τις Παραμέτρους - Έλεγχος Χ2 - Παλινδρόμιση και Συσχέτιση - Ανάλυση Διασποράς για την Επιλογή Συναρτήσεων Προσαρμογής

Έλεγχος Υποθέσεων , Ανάλυση Κινδύνου.

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις