Πολιτική Υγείας

Νικολαος Πολυζος

Περιγραφή

Ορισμός Υγείας, Πολιτικής και Πολιτικής Υγείας. Παράγοντες διαμόρφωσής τους. Σύστημα. Χρηματοδότηση. Οργάνωση. Κ.λπ.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις