ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (ΓΛΩ 301)

Πηνελοπη Καμπακη-Βουγιουκλη

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις βασικές αρχές της Γλωσσολογίας, δηλαδή της επιστημονικής μελέτης της γλώσσας. Στο μάθημα περιλαμβάνονται οι εξής ενότητες:

 1. Γενικές πληροφορίες και πρώτοι βασικοί ορισμοί που θα ενεργοποιήσουν τη διαδικασία κατανόησης του αντικειμένου της γλωσσολογίας. 
 2. Σύντομη ιστορική θεώρηση της μελέτης του φαινομένου της γλώσσας ξεκινώντας από την αρχαία Ελλάδα, τους Ρωμαίους, την Αναγέννηση, την ιστορικο-συγκριτική μελέτη της γλώσσας, τον εμπειρισμό και τον ορθολογισμό μέχρι τον Saussure και τη σύγχρονη μελέτη της γλώσσας.
 3. Ομιλία-γλώσσα-λόγος.
 4. Τα χαρακτηριστικά της ομιλίας.
 5. Φυσιολογία και προέλευση της ομιλίας.
 6. Φυλογένεση της ομιλίας.
 7. Οντογένεση της ομιλίας.
 8. Υπόθεση της κρίσιμης ηλικίας.
 9. Νοηματικές γλώσσες  και ζωικοί κώδικες επικοινωνίας.
 10. Τα γλωσσικά καθολικά.
 11. Σχέσεις που αναπτύσσονται και διέπουν κάθε γλωσσικό σύστημα (γλωσσικές διαφορές, γλωσσικές αξίες, είδη των κατανομών κάθε γλωσσικού στοιχείου, συνταγματικές και παραδει
Περισσότερα  
Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο