Βυζαντινή ποίηση (ΕΕΒΦ274)

Μαρία Τζιάτζη

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό θα εμβαθύνουμε στη λόγια τόσο κοσμική όσο και θρησκευτική ποίηση των Βυζαντινών και θα ασχοληθούμε κυρίως με ποιητές της μέσης και ύστερης βυζαντινής περιόδου. Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με την κριτική των κειμένων και την τεχνική των εκδόσεων με βάση ποιήματα που είναι ελλιπώς εκδεδομένα και χρήζουν επανέκδοσης. Οι φοιτητές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν όλα τα ποιητικά είδη που καλλιέργησαν οι Βυζαντινοί.

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο