Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική έρευνα _Διάλεξη (Θ03ΥΠ)

Σταυρος Δενδρινος

Περιγραφή

Το μάθημα αποσκοπεί στα παρακάτω αποτελέσματα :
-στην απόκτηση θεωρητικής γνώσης των φοιτητών πάνω σε ένα συγκεκριμένο ερευνητικό θέμα.
-στην καλλιέργεια της ερευνητικής ικανότητας.
-στην επιλογή και διαχείριση της βιβλιογραφίας.
-στην τεκμηρίωση και ορθή επιστημονική διατύπωση των ευρημάτων.
-στην κριτική σκέψη, στην ιστορική κατάρτιση και την διεξαγωγή συμπερασμάτων που προκύπτουν από την ενδελεχή ερευνητική διαδικασία.-στην εύρεση εργαλείων μεθοδολογίας της έρευνας.
-στην καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας.

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
Λήψη αποφάσεων
Αυτόνομη εργασία
Ομαδική εργασία
Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Προστατεύονται όλα τα δικαιώματα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -