ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Μαρία Γρηγοριάδου, Επίκ. Καθηγήτρια

Περιγραφή

Εξάμηνο 8ο

8 ώρες / εβδομάδα

 

 
Το μάθημα είναι ενταγμένο στη σειρά υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού που διδάσκονται στο  τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΔΠΘ.  Εξετάζει θέματα,  που αφορούν στα μέσα προγραμματισμού και τη σύνθεση του αστικού χώρου. 
 
Το αντικείμενο του μαθήματος αφορά στον δημόσιο αστικό χώρο και στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του φοιτητή,  σε ζητήματα θεωρίας και σχεδιασμού.Εστιάζει στην επίτευξη μιας πληρέστερης κατανόησης,  των παραμέτρων που συγκροτούν και διαμορφώνουν τον αστικό χώρο,  προκειμένου να επιτευχθεί από τον φοιτητή,  ένας κατά το δυνατόν ”ενσυνείδητος”  προγραμματισμός καθώς και η συνθετική έκφρασή του στο δημόσιο χώρο.
 
 
Η περιοχή μελέτης βρίσκεται κοντά στο κέντρο της Καβάλας, αποτελεί το νότιο θαλάσσιο όριο της πόλης και σημείο του αστικού ιστού με σημαντικές ιδιαιτερότητες. Πιο συγκεκριμένα, το φετινό θέμα συντάσσεται και οργανώνεται στο χώρο που διαμορφώνουν μέρος των λιμενικών εγκαταστάσεων. Η σημερινή κατάσταση της περιοχής χαρακτηρίζεται από έλλειψη σχ
Περισσότερα  

Ημερολόγιο