Ειδικά θέματα Βιοπληροφορικής

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΓΛΥΚΟΣ

Περιγραφή

Bιοπληροφορικής ενδότερα : Perl & Regular expressions

Θεωρητικό μέρος

Perl: μια χρήσιμη γλώσσα για µικρές (και µερικές φορές όχι και τόσο µικρές) εφαρµογές Βιοπληροφορικής. Γενικά χαρακτηριστικά γλώσσας, Συγγραφή και εκτέλεση προγραµµάτων, Δοµή προγραµµάτων: το πρώτο πρόγραµµα σε Perl, Τύποι µεταβλητών : scalars, Οι δύο πρώτες εντολές : for, while, Πρακτική άσκηση 1η, Τύποι µεταβλητών : arrays, Εντολές: foreach, sort, Πολυδιάστατοι πίνακες (2D & 3D), Καθιερωµένη είσοδος: <STDIN>, Εντολή split, Πρακτική άσκηση 2η, Καθιερωµένη είσοδος: αλλαγή του τρόπου ανάγνωσης, Είσοδος/έξοδος από αρχεία, Τύποι µεταβλητών : hash arrays, Πρακτική άσκηση 3η, Συναρτήσεις και παράµετροι, Επανάληψη της µέχρι τώρα ύλης, Πρακτική άσκηση 4η, Regular expressions, Πρακτική άσκηση 5η, Εφαρµογή: ένα πρόγραµµα σε perl το οποίο θα βρίσκει και θα τυπώνει την µεγαλυτέρου µήκους κοινή υπακολουθία µίας οµάδας αλληλουχιών, Πρακτική άσκηση 6η.


Πρακτικές ασκήσεις

• Ανάλυση μιας συνάρτησης µε τη βοήθεια ενός προγράµµατος σε

Περισσότερα  

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις