Ειδικά θέματα Δομικής Βιολογίας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΓΛΥΚΟΣ

Περιγραφή

Μακρομοριακή κρυσταλλογραφία : Εισαγωγή στους μετασχηματισμούς Fourier, Εφαρμογές των σειρών Fourier στην κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ και την ηλεκτρονική μικροσκοπία. Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής : αρχές και  παραδείγματα. Χαρακτηριστικές μακρομοριακές δομές : Ιοί, αντισώματα, DNA-binding proteins, κλπ. 


Κωδικός: ALEX01102
Κατηγορία: Σχολή Επιστημών Υγείας » Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -