Δομική Βιολογία

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ. ΓΛΥΚΟΣ

Περιγραφή

Σκοπός Δομικής, θέση στη σύγχρονη βιολογία -  Μεθοδολογία : κρυσταλλογραφία (ακτίνων Χ, νετρονίων, ηλεκτρονίων), ηλεκτρονική μικροσκοπία (τρισδιάστατη επανασύσταση, single particle averaging), NMR, ελικοειδής επανασύσταση - Μορφή αποτελεσμάτων : Βάσεις δεδομένων και οργάνωση τους (Protein Data Bank, PDB) - Χρήση αποτελεσμάτων : γραφική απεικόνιση και χειρισμός μοντέλων, ευρέως χρησιμοποιούμενα προγράμματα - Δομές αμινοξέων, νουκλεοτιδίων, στοιχείων δευτεροταγούς δομής - Δομές DNA-RNA (A,B,Z DNA, tRNA) - Οικογένειες πρωτεϊνών και χαρακτηριστικά μέλη : α, α/β, β, α+β - Μοτίβα τριτοταγούς δομής και χαρακτηριστικά μέλη - Μοτίβα αλληλεπίδρασης πρωτεϊνών-νουκλεϊκών οξέων - Μοριακή δυναμική - Μια εικονογραφημένη περιήγηση στη δομική πολυπλοκότητα : ιοί, ριβόσωμα, RNA πολυμεράσες, νουκλεοσώματα, ακτίνη, φωτοσυστήματα.