ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
                                        

Carl Branden and John Tooze, "Introduction to Protein Structure", 
Second edition, Garland Publishing, ISBN 0-8153-2305-0.

Schulz, G.E. and Schirmer, R.H., "Principles of Protein Structure",
Springer-Verlag.

Σταύρου Ι. Χαμόδρακα, "Θέματα Μοριακής Βιοφυσικής", 
Εκδόσεις Συμμετρία.

Arthur M. Lesk, "Introduction to Protein Architecture",
Oxford University Press, ISBN 0 19 850474 8.

Tamar Schlick, "Molecular Modeling and Simulation",
Springer-Verlag, ISBN 0-387-95404-X

Oxford Handbook of Nucleic Acid Structure, edited by
Stephen Neidle, Oxford University Press, ISBN 0 19 850038 6.