Μεταγραφή κειμένου στη μικρογράμματη γραφή

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

  1. Mεταγραφή στη μικρογράμματη γραφή

 

 

ΠΟΛΛΑΚΙΣΕΘΑΥΜΑΣΑΤΙΣΙΠΟΤΕΛΟΓΟΙΣΑΘΗΝΑΙΟΥΣΕΠΕΙΣΑΝΟΙΓΡΑΨΑΜΕΝΟΙΣΩΚΡΑΤΗΝΩΣΑΞΙΟΣΕΙΗΘΑΝΑΤΟΥΤΗΙΠΟΛΕΙΗΜΕΝΓΑΡΓΡΑΦΗΚΑΤΑΥΤΟΥΤΟΙΑΔΕΤΙΣΗΝΑΔΙΚΕΙΣΩΚΡΑΤΗΣΟΥΣΜΕΝΗΠΟΛΙΣΝΟΜΙΖΕΙΘΕΟΥΣΟΥΝΟΜΙΖΩΝΕΤΕΡΑΔΕΚΑΙΝΑΔΑΙΜΟΝΙΑΕΙΣΦΕΡΩΝΑΔΙΚΕΙΔΕΚΑΙΤΟΥΣΝΕΟΥΣΔΙΑΦΘΕΙΡΩΝΠΡΩΤΟΝΜΕΝΟΥΝΩΣΟΥΚΕΝΟΜΙΖΕΝΟΥΣΗΠΟΛΙΣΝΟΜΙΖΕΙΘΕΟΥΣΠΟΙΩΠΕΤΕΧΡΗΣΑΝΤΟΤΕΚΜΗΡΙΩΙΘΥΩΝΤΕΓΑΡΦΑΝΕΡΟΣΗΝΠΟΛΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙΚΟΙΠΟΛΛΑΚΙΣΔΕΕΠΙΤΩΝΚΟΙΝΩΝΤΗΣΠΟΛΕΩΣΒΩΜΩΝΚΑΙΜΑΝΤΙΚΗΙΧΡΩΜΕΝΟΣΟΥΚΑΦΑΝΗΣΗΝΔΙΕΤΕΘΡΥΛΗΤΟΓΑΡΩΣΦΑΙΗΣΩΚΡΑΤΗΣΤΟΔΑΙΜΟΝΙΟΝΕΑΥΤΩΙΣΗΜΑΙΝΕΙΝΟΘΕΝΔΗΚΑΙΜΑΛΙΣΤΑΜΟΙΔΟΚΟΥΣΙΝΑΥΤΟΝΑΙΤΙΑΣΑΣΘΑΙΚΑΙΝΑΔΑΙΜΟΝΙΑΕΙΣΦΕΡΕΙΝΟΔΟΥΔΕΝΚΑΙΝΟΤΕΡΟΝΕΙΣΕΦΕΡΕΤΩΝΑΛΛΩΝΟΣΟΙΜΑΝΤΙΚΗΝΝΟΜΙΖΟΝΤΕΣΟΙΩΝΟΙΣΤΕΧΡΩΝΤΑΙΚΑΙΦΗΜΑΙΣΚΑΙΣΥΜΒΟΛΟΙΣΚΑΙΘΥΣΙΑΙΣΟΥΤΟΙΤΕΓΑΡΥΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΣΙΝΟΥΤΟΥΣΟΡΝΙΘΑΣΟΥΔΕΤΟΥΣΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣΕΙΔΕΝΑΙΤΑΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑΤΟΙΣΜΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟΙΣΑΛΛΑΤΟΥΣΘΕΟΥΣΔΙΑΤΟΥΤΩΝΑΥΤΑΣΗΜΑΙΝΕΙΝΚΑΚΕΙΝΟΣΔΕΟΥΤΩΣΕΝΟΜΙΖΕΝΑΛΛΟΙΜΕΝΠΛΕΙΣΤΟΙΦΑΣΙΝΥΠΟΤΩΝΟΡΝΙΘΩΝΚΑΙΤΩΝΑΠΑΝΤΩΝΤΩΝΑΠΟΤΡΕΠΕΣΘΑΙΤΕΚΑΙΠΡΟΤΡΕΠΕΣΘΑΙΣΩΚΡΑΤΗΣΔΩΣΠΕΡΕΓΙΓΝΩΣΚΕΝΟΥΤΩΣΕΛΕΓΕΤΟΔΑΙΜΟΝΙΟΝΓΑΡΕΦΗΣΗΜΑΙΝΕΙΝ.