Σχετικά με το μάθημα της Πέμπτης 22/12

Ύστερα από την ενημέρωση σχετικά με την ακύρωση των υπολοίπων μαθημάτων, η διδασκαλία της μίας ώρας των Στοχαστικών Διεργασιών δεν θα πραγματοποιηθεί.