Αξιολόγηση μαθήματος

Συνημμένοι είναι οι κωδικοί της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση υλοποιείται στη νέα πλατφόρμα αξιολόγησης, στον σύνδεσμο https://teacheval.duth.gr