Ουρές αναμονής

Στην ενότητα αυτή μελετούνται οι ουρές αναμονής της μορφής Μ/Μ/1.