Διεργασίες Poisson

Την Τρίτη 29 Νοεμβρίου και την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου παρουσιάστηκε η θεωρία των διεργασιών Poisson και λύθηκαν σχετικές ασκήσεις. Στο μάθημα της Τρίτης 6 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της θεωρίας με το πρόβλημα της συγχώνευσης και της διαίρεσης διεργασιών Poisson.