Διαδικασίες Διακλάδωσης

Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου έγινε η εισαγωγή στο θέμα με την παρουσίαση ορισμένων χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με την πιθανογεννήτρια συνάρτηση. Τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου παρουσιάστηκε ένα παράδειγμα εφαρμογής της πιθανογεννήτριας σε μιγαδικούς αριθμούς (ν - οστές ρίζες μονάδας) και συνεχίστηκε η παρουσίαση της προκαταρκτικής θεωρίας. Την Τρίτη 15 Νοεμβρίου και την Τρίτη 22 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η παρουσίαση της θεωρίας και λύθηκαν σχετικά παραδείγματα..