Απορροφητικές αλυσίδες και στάσιμη κατανομή

Στο μάθημα αυτό ολοκληρώθηκε η μελέτη των απορροφητικών αλυσίδων και λύθηκαν σχετικές ασκήσεις. Στη συνέχεια συζητήθηκε το ζήτημα της στάσιμης κατανομής. Αναφέρθηκε πως σε αδιαχώριστες αλυσίδες με πεπερασμένο πλήθος καταστάσεων υπάρχει πάντα στάσιμη κατανομή και λύθηκαν σχετικές ασκήσεις.