Οριακή συμπεριφορά και κανονική μορφή πίνακα μετάβασης (1 Νοεμβρίου 2022)

Στο μάθημα αυτό μελετήθηκε η οριακή συμπεριφορά μίας μαρκοβιανής αλυσίδας. Στη συνέχεια περιγράφηκε η σχέση επικοινωνίας μεταξύ των καταστάσεων και περιγράφηκε ο τρόπος με τον οποίο διαχωρίζεται ο χώρος καταστάσεων μίας Μαρκοβιανής αλυσίδας σε κλάσεις ισοδύναμων καταστάσεων.