Εισαγωγή στις Μαρκοβιανές Διεργασίες (25/10/2022)

Στο μάθημα αυτό παρουσιάστηκε ο ορισμός των μαρκοβιανών διεργασιών, η υποκατηγορία των Μαρκοβιανών αλυσίδων και των ομογενών Μαρκοβιανών αλυσίδων και η έννοια του πίνακα μετάβασης. Λύθηκαν σχετικές ασκήσεις.