Εισαγωγή στις στοχαστικές διεργασίες και βασικές ιδιότητες (18/10/2022)

Στο μάθημα της Τρίτης ορίσαμε την έννοια της στοχαστικής διεργασίας (ή ανέλιξης) (stochastic process). Μετά, ορίστηκε η έννοια της προσαύξησης μίας διεργασίας (increment) και οι ιδιότητες των ανεξάρτητων προσαυξήσεων (independent increments) και στάσιμων προσαυξήσεων (stationary incerements). Τέλος, παρουσιάστηκε η υποομάδα των στάσιμων διεργασιών (stationary process).

Στο μάθημα της Πέμπτης λύθηκαν κάποιες ασκήσεις και παρουσιάστηκαν κάποια θεωρήματα σε έννοιες της θεωρίας πιθανοτήτων που θα χρειαστούν στη συνέχεια.