Περιγραφή Εισαγωγή στις αρχές του μηχανολογικού σχεδίου, τους κανονισμούς, τις μεθόδους και τα υλικά σχεδίασης

Περιεχόμενο Μαθήματος 

Εβδομάδα

Ενότητα

1

Εισαγωγή-Μηχανολογικός Σχεδιασμός

2

Μηχανολογική Σχεδίαση

3

Γενικοί Κανονισμοί (είδη σχεδίου, όργανα, χαρτιά, υπόμνημα)

4

Γενικοί Κανονισμοί (είδη γραμμών, πάχη γραμμών)

5

Όψεις στο μηχανολογικό σχέδιο-Βασικές όψεις, ειδικές, μερικές, βοηθητικές

6

Όψεις στο μηχανολογικό σχέδιο-Τετραγωνικές διατομές, μεγέθυνση λεπτομερειών, κατοπτρικά αντικείμενα

7

Διαστασιολόγηση- Γενικές αρχές, στοιχεία διαστάσεων, περιοχές διαστασιολόγησης, τοποθέτηση διαστάσεων

8

Διαστασιολόγηση-Κύκλων, τόξων, διαμέτρων, γωνιών, ακτίνων, σφαιρών, συνήθη σφάλματα διαστασιολόγησης

9

Τομές-Γενικές αρχές, κανονισμοί σχεδίασης τομών, τοποθέτηση διαστάσεων σε τομές, τομή μεγάλων και λεπτών αντικειμένων

10

Τομές – Τομές με περιστροφή, ημιτομή, συνήθη σφάλματα στη σχεδίαση τομών

11

Ανοχές – Διαστάσεων, συναρμογές, συμβολισμός συναρμογών κατά ISO, αναγραφή ανοχών διαστάσεων σε μηχανολογικό σχέδιο

12

Ανοχές – Μορφής και Θέσης, καταχώρηση ανοχών, μέγιστη απαίτηση σε υλικό

13

Ανακεφαλαίωση – Παραδείγματα μηχανολογικών σχεδίων και σκαριφημάτων.

Αντικειμενικοί στόχοιΣτο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • «Διαβάζουν» απλά μηχανολογικά σχέδια
  • Παράγουν όψεις και τομές ελαφρών μηχανολογικών κατασκευών σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς
  • Αντιλαμβάνονται διαστάσεις, κλίμακες, ανοχές, συναρμογές.

Βοηθήματα1. Μηχανολογικό Σχέδιο, Α. Αντωνιάδης, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 960-418-114-9.

2. Τεχνικό Σχέδιο, Σ. Μουρούτσος, Γ. Μάλλιαρης, ISBN 59396515, Εκδόσεις Α. Τσότρας

3. Μηχανολογικό Σχέδιο, S. Bogolyubov/K. Voynov, ISBN 960-330-490-5, Εκδόσεις Φούντα

4. Κανονισμοί Μηχανολογικού Σχεδίου, Κ. Μπουζάκη, Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη Ο.Ε.

Όργανα και υλικά σχεδίασης (βλέπε έγγραφα)Βλέπε στα Έγγραφα

Περίγραμμα ύλης και Τρόπος βαθμολόγησης 2016Βλέπε Έγγραφα

 

 

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Δρ. Παντελής Ν. Μπότσαρης, Καθηγητής

Παναγιώτης Μπεκάκος, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Υπ. Διδ. ΔΠΘ, Επιστημονικός Συνεργάτης