Στοιχεία Μηχανών

Πληροφορίες

ΠεριγραφήΕισαγωγή στην ανάλυση μηχανολογικών κατασκευών, αντοχή υλικών, προσδιορισμό κρισίμων θέσεων σε λειτουργία και φθορά, σύνθεση μηχανολογικών κατασκευών, σχεδιομελέτη απλών κατασκευών

ΣτόχοιΕισαγωγή του υποψήφιου Μηχανικού στο σχεδιασμό, μελέτη, ανάλυση κοινών μηχανολογικών κατασκευών και των επιμέρους τμημάτων τους.

Περιεχόμενο ΜαθήματοςΕβδομάδα

Ενότητα

1

Εισαγωγή-Μηχανολογικός Σχεδιασμός-Σχεδιομελέτη

2

Γενικές Αρχές Σχεδιομελέτης

3

Γενικές Αρχές Αντοχής

4

Κοχλίες-Γενικά, ελικοειδής γραμμή, σπειρώματα, διαμόρφωση κοχλιών, ποιότητα και υλικά κοχλιών περικοχλίων,Δυνάμεις στον κοχλία

5

Κοχλίες-Βαθμός απόδοσης, Δύναμη και Διάγραμμα πρότασης, Υπολογισμοί κοχλιών, κοχλίες κίνησης

6

Άξονες-Λειτουγία διαμόρφωση, αντοχή, παραμόρφωση κρίσιμος αριθμός στροφών

   

7

Συνδυαστικό θέμα Επίλυση εφαρμοσμένου μηχανολογικού προβλήματος με χρήση κοχλιών και αξόνων και εύρεση επιμέρους στοιχείων

8

Έδρανα Κύλισης- Στοιχεία κύλισης, υλικά κατασκευή,διαστάσεις, χαρακτηριστικά, διαμόρφωση, ακτινικό διάκενο, δυνατότητες φόρτισης, υπολογισμοί, ισοδύναμου δυναμικού φορτίου, στατική φόρτιση

9

Έδρανα Ολίσθησης- Συνθήκες λίπανσης και τριβής, συμπεριφορά εδράνων στην τριβή, υλικά, υπολοσμοί εδράνων, διαμόρφωση εδράνων

10

Ιμάντες- Μετάδοση κίνησης με ιμάντες, επίπεδοι και τραπεζοειδής ιμάντες, είδη και υλικά κατασκευής, δυνάμεις στην κίνηση με ιμάντες, διολίσθηση και σχέση μετάδοσης, τάσεις, υπολογισμοί και επιλογη ιμαντών

11

Συνδυαστικό θέμα Επίλυση εφαρμοσμένου μηχανολογικού προβλήματος με χρήση εδράνων, και ιμαντών και εύρεση επιμέρους στοιχείων

12

Επαναληπτικό θέμα Επίλυση εφαρμοσμένου μηχανολογικού προβλήματος με χρήση κοχλιών, αξόνων, εδράνων και ιμαντών και εύρεση επιμέρους στοιχείων

 

Βοηθήματα1. Στοιχεία Μηχανών, Τόμος Ι και ΙΙ, Χ. Παπαδόπουλος, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 978-960-418-174-2

2. Design of machine elements, M.F. Spotts, T.H. Shoup, Prentice Hall, ISBN 013726167-5

3. Στοιχεία Μηχανών Τόμος 1,2, G. Niemann, Εκδόσεις Φούντας, ISBN 960-330-473-5

4. Στοιχεία Μηχανών Τόμος 1,2, Γραικούσης Ρ, Εκδόσεις Γιαχούδη-Γιαπούλη, ID 0013116

Ημέρα και ώρα διεξαγωγής μαθήματοςΚάθε Τετάρτη από τις 17.00-20.00 στην Αίθουσα Α1 και κάθε Πέμπτη από τις 18.00-20.00 στην Αίθουσα διδασκαλίας Α3/4.

Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασηςΤρόπος βαθμολόγησης: Ο τελικός βαθμός (ΤΒ) στο μάθημα Στοιχεία Μηχανών υπολογίζεται με βάση τις γραπτές εξετάσεις του Ιουνίου (ΓΕ) και την Πρόοδο στο μάθημα που θα δωθεί κατά την διάρκεια της περιόδου:

 

(ΤΒ) =max[ΓΕ,(0,6*ΓΕ+0,4*Π)]

 

Η Πρόοδος είναι προαιρετική, ενώ η βαθμολογία της συνυπολογίζεται ΜΕΧΡΙ και την εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή της προόδου θα δωθούν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

 

 

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Δρ. Παντελής Ν. Μπότσαρης, Καθηγητής

Δρ. Χ. Κυρίτση, ΕΤΕΠ