Περιεχόμενο ΜαθήματοςΠεριγραφή

Ιστορική εξέλιξη της περιβαλλοντικής πολιτικής. Διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής. Περιβαλλοντική πολιτική και πολίτες, μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις. Περιβαλλοντικές τάσεις και προβλήματα του Ευρωπαϊκού χώρου. Ανάλυση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Συμβάσεις, συμφωνίες και συνθήκες για το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους. Προγράμματα δράσης για το περιβάλλον. Πολιτικές προστασίας και ανάδειξης προστατευομένων φυσικών περιοχών. Πολιτικές χρήσεων γης. Το περιβαλλοντικό δίκαιο στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς.

Σκοπός μαθήματος

Εισαγωγή των φοιτητών στα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα και ανάλυση πολιτικών αντιμετώπισης τους.

Εκπαιδευτικοί στόχοι και αναμενόμενες δεξιότητες

Στο τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

αντιλαμβάνονται την σπουδαιότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων και να μπορούν να προτείνουν λύσεις

να κατανοούν ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι σύνθετα και διεπιστημονικά και η λύση τους ως αποτέλεσμα συνεργασίας με άλλους επιστημονικούς κλάδους καθίσταται αναγκαία.

Τρόπος διδασκαλίας

4α. Διαλέξεις 65%

4β. Ασκήσεις – Εργαστήρια 35%

Πρόγραμμα διαλέξεων

Εβδομάδα        Θεματική Ενότητα Διαλέξεων

1η      Ιστορική εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Περιβάλλον και οικονομική ανάπτυξη.

2η      Ανάλυση και διαμόρφωση της Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Περιβαλλοντικό – οικολογικό κίνημα.

3η      Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη και εκπαίδευση. Δικαιώματα ιδιοκτησίας και προστασία περιβάλλοντος.

4η      Περιβαλλοντικές πολιτικές (περιβαλλοντικοί φόροι, δικαιώματα ρύπανσης κ.λπ.).

5η      Περιβαλλοντικά ατυχήματα.

6η      Υπερπληθυσμός και κατανάλωση.

7η      Ενέργεια και περιβάλλον. Ανανεώσιμές πηγές ενέργειας.

8η      Αποδάσωση και καταστροφή των δασών και δασικών εκτάσεων.

9η      Προβλήματα από την εντατική γεωργία.

10η    Ατμοσφαιρική ρύπανση και πολιτικές αντιμετώπισης. Κλιματικές αλλαγές.

11η    Λειψυδρία, ρύπανση νερών και πολιτικές αντιμετώπισης

12η    Πολιτικές προστασίας της βιοποικιλότητας.

13η    Περιβαλλοντικά προβλήματα σε αστικό περιβάλλον και πολιτικές αντιμετώπισης τους.

Πρόγραμμα διαλέξεων – εργαστήρια

Εβδομάδα        Θεματική Ενότητα Εργαστηρίων

1η – 8η       Παρουσίαση περιβαλλοντικών προβλημάτων με εποπτικά μέσα και συζήτηση τους (αυτών που οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δεν θα επιλέξουν να παρουσιάσουν οι ίδιοι) 

9η – 13η           Σύνθεση, παρουσίαση και συζήτηση θεμάτων (ομαδικά ή ατομικά από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές) σχετικά με τη Περιβαλλοντική Πολιτική.

ΒοηθήματαΧρήση ηλεκτρονικών μέσων διδασκαλίας<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης e-Class

Χρήση e-Media: Παρουσιάσεις μέσω Power Point και άλλα οπτικά βοηθήματα.

Συγγράμματα

α) Τσαμπούκου – Σκαναβή Κ., 2004. Περιβάλλον και Κοινωνία. Μια σχέση σε αδιάκοπη εξέλιξη. Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο, Αθήνα.

β) Πρωτοπαπάς, Α. και Kula E., 2005. Οικονομικά και πολιτικές για τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Εκδόσεις Σάκκουλα

Ανθρώπινο Δυναμικό  Διδάσκοντες: Σούτσας Κωνσταντίνος και Ταμπάκης Στυλιανός

Τρόποι αξιολόγησης / εξέτασηςΑξιολόγηση φοιτητών

Υποχρεωτικά εργαστήρια: Όχι

Προσωπικές - Ομαδικές εργασίες: Ναι         

Ενδιάμεση Αξιολόγηση: Όχι

Τελική εξέταση (Γραπτή – Προφορική): Ναι

Συμπληρωματικά ΣτοιχείαΔιδακτικές μονάδες 5 (ECTS)

Θεωρία: 2                    Εργαστήρια/Ασκήσεις: 1                     Διδακτικές μονάδες: 3