Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
«Διαχείριση Υπαίθριων Δραστηριοτήτων» (GYM113)Χαριλαος Κουθουρης
Διπλή καριέρα των αθλητών (Dual career) ()Δημήτρης Γαργαλιάνος
.