Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΔΟΣΥΠ Αλεξανδρούπολη (104)Δάφνη Ιωαννίδου
ΔΟΣΥΠ Κομοτηνή (102)Μαγδαληνή Κατσικίδου
ΔΟΣΥΠ Ξάνθη (103)Γεωργία Αγγέλου - Ιωάννα Χάιτα
ΔΟΣΥΠ Ορεστιάδα (105)Ιωάννα Κωστοπούλου