Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΔΟΣΥΠ Αλεξανδρούπολη (104)Ανυσια Νικολοπουλου
.
ΔΟΣΥΠ Κομοτηνή (102)Μαγδαληνή Κατσικίδου
ΔΟΣΥΠ Ξάνθη (103)Γεωργία Αγγέλου - Ιωάννα Χάιτα
ΔΟΣΥΠ Ορεστιάδα (105)Ανυσια Νικολοπουλου