Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

--ΟΛΙΓΟΩΡΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ eCLass - Μ. Δευτέρα 18.4.2022
- Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022 -

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω προγραμματισμένων εργασιών, η λειτουργία της πλατφόρμας εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης "eClass" θα διακοπεί προσωρινά, τη Μ. Δευτέρα, 18-4-2022, στις 9:00 π.μ.