Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
- Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021 -

Οι πρωτοετείς φοιτητές που εχουν παραλάβει τα στοιχεία του ιδρυματικού τους λογαριασμού με sms, θα πρέπει  να καταχωρίσουν το username με πεζούς χαρακτήρες, ώστε να συνδεθούν επιτυχώς στο eclass.

Το password καταχωρείται με κεφαλαίους χαρακτήρες.