Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Λίστα σημαντικότερων αλλαγών της νέας έκδοσης 3.9
- Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021 -

 Η αναβάθμιση στη νέα έκδοση 3.9 προσφέρει μια σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως:

Ασκήσεις

  • Δυνατότητα να συνεχίζει ένας φοιτητής την άσκηση σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος (Διακοπή ρεύματος, πρόβλημα υπολογιστή, κλπ). Ο εκπαιδευτής έχει την δυνατότητα να ορίζει τον μέγιστο χρόνο που επιτρέπει στους χρήστες να επανασυνδεθούν στην άσκηση.
  • Δυνατότητα στο διαχειριστή μαθήματος να διαγράφει μία μη ολοκληρωμένη προσπάθεια
  • Δυνατότητα διαγραφής μη χρησιμοποιούμενων ερωτήσεων από την τράπεζα ερωτήσεων.
  • Δυνατότητα κλωνοποίησης Τράπεζας θεμάτων σε άλλο μάθημα του ίδιου καθηγητή
  • Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος πριν την τελική υποβολή.

Εργασίες

  • Ανάθεση ατομικής άσκησης στα μέλη μίας ομάδας
  • Δυνατότητα ορισμού εργασίας που να μπορεί να υποδέχεται πολλά αρχεία (και από φωτογραφίες κινητού)
  • Αλλαγές στην υποστήριξη του Turnitin