Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Αναβάθμιση λογισμικού πλατφόρμας
- Σάββατο, 09 Ιανουαρίου 2021 -

Έχει ολοκληρωθεί η αναβάθμιση της πλατφόρμας του eclass στη νέα έκδοση 3.9.3.

Για τυχόν προβλήματα ή δυσλειτουργίες, παρακαλούμε υποβάλλετε σχετικό αίτημα στο helpdesk.duth.gr