Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Εξυπηρέτηση χρηστών.
- Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017 -

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης χρηστών "helpdesk.duth.gr" ΔΕΝ θα λειτουργει από τις 31/7 έως τις 17/8/2017.