Παραλαβή Τεύχους Εργαστηριακών Ασκήσεων ΤΠ Ι
- Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018 -

Στις 29/11 και 6/12, μπορείτε να παραλάβετε από το Γραφείο 100 και 101, το Τεύχος Εργαστηριακών Ασκήσεων της Τεχνολογίας Παραγωγής Ι, από τις  9:00 - 13:00.