Ερωτήσεις για τα εργαστήρια του Μηχανολογικού Σχεδιασμού Ι
- Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2018 -

Για απορίες στο εργαστήριο του Μηχανολογικού Σχεδιασμού Ι, κάθε Δευτέρα 12:30 - 13:30, Γραφ. 101.