Χώροι διεξαγωγής Υποχρεωτικού Εργαστηρίων (ΤΠ Ι)
- Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018 -

Τα Υποχρεωτικά Εργαστήρια (Υ.Ε.) 1,2 και 4 της Τεχνολογίας Παραγωγής Ι, θα πραγματοποιηθούν στον Εργαστηριακό χώρο 109, 1ος Όροφος, Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης.

Το Υποχρεωτικό Εργαστήριο 3, θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Υδραυλικής.