Ομάδες εργαστηρίων μαθήματος "Μηχανολογικός Σχεδιασμός Ι" - 1ου εξαμήνου ακ. έτους 2018-2019
- Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2018 -

Αναρτήθκαν στα έγγραφα και στους πίνακες ανακοινώσεων του Εργαστηρίου οι ομάδες εργαστηρίων μαθήματος "Μηχανολογικός Σχεδιασμός Ι" - 1ου εξαμήνου ακ. έτους 2018-2019