Τελική βαθμολογία Σεπτεμβρίου 2018
- Τρίτη, 02 Οκτωβρίου 2018 -

Αναρτήθηκε στα έγγραφα και στους πίνακες ανακοινώσεων του εργαστηρίου η τελική βαθμολογία Σεπτεμβρίου 2018.

Αν και η βαθμολογία έχει σταλεί στη Γραμματεία ο κος Πιστοφίδης θα δέχεται ερωτήσεις την Τετάρτη 3/10/2018, 13:00-14:00, στο γραφείο 103.