Ενδιάμεση βαθμολογία Σεπτεμβρίου 2018
- Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018 -

Αναρτήθηκε στα έγγραφα/βαθμολογίες και στους πίνακες ανακοινώσεων του Εργαστηρίου η ενδιάμεση βαθμολογία της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2018.

Για τους φοιτητές του 5ου εξαμήνου ο τελικός βαθμός περιλαμβάνει και τη βαθμολογία των εργαστηρίων του Φεβρουαρίου 2018.

 Απορίες τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, 13:00 – 15:00, στο γραφείο 107.

Την Τρίτη 25/9 η βαθμολογία θα σταλεί στη Γραμματεία.