Ενδιάμεση βαθμολογία Σεπτεμβρίου 2018
- Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018 -

Αναρτήθηκε στα έγγραφα / βαθμολογίες και στους πίνακες ανακοινώσεων του Εργαστηρίου η ενδιάμεση βαθμολογία Σεπτεμβρίου 2018.

Ερωτήσεις τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018,  11:30 - 12:30, στο γραφείο 101. Αμέσως μετά η βαθμολογία θα σταλεί στη Γραμματεία.