Ενδιάμεση βαθμολογία Ιουνίου 2018
- Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018 -

Αναρτήθηκε στα έγγραφα / βαθμολογίες και στους πίνακες ανακοινώσεων του Εργαστηρίου η ενδιάμεση βαθμολογία Ιουνίου 2018.

Ερωτήσεις την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018,  10 π.μ. - 11 π.μ., στο γραφείο 101.