Ενδιάμεση βαθμολογία Ιουνίου 2018
- Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018 -

Αναρτήθηκε στα έγγραφα και στους πίνακες ανακοινώσεων του εργαστηρίου η ενδιάμεση βαθμολογία Ιουνίου 2018.

Ερωτήσεις την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, ώρες 15:00 – 16:00, στο γραφείο 103.