Ενδιάμεση βαθμολογία Ιουνίου 2018
- Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018 -

Αναρτήθηκε στα έγγραφα / βαθμολογίες και στους πίνακες ανακοινώσεων του εργαστηρίου η ενδιάμεση βαθμολογία Ιουνίου 2018.

Ερωτήσεις την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018, ώρες 17:00 – 19:00, στο γραφείο 107.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι φοιτητές των οποίων το όνομα επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσουν το πάσο τους στο γραφείο 107, την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018, ώρες 17:00 – 19:00.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν σταλεί ο βαθμός τους στη Γραμματεία.