Χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής στις εξετάσεις για φοιτητές που υπηρετούν τη θητεία τους
- Τρίτη, 05 Ιουνίου 2018 -

Δεδομένου ότι η εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί απογευματινές ώρες κατά τις οποίες δεν λειτουργεί η Γραμματεία του Τμήματος, παρακαλούνται οι φοιτητές που υπηρετούν τη θητεία τους και χρειάζονται ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ βεβαίωση συμμετοχής, να ενημερώσουν σχετικά την κα Σοφία Μποζά, στο γραφείο 100 (κτίριο ΜΠΔ, 1ος όροφος) ή το τηλέφωνο 2541079325 (ώρες 9:00 – 15:00) ή στο e-mail: smpoza@xan.duth.gr, το αργότερο την προηγούμενη μέρα της εξέτασης , αναφέροντας τον τίτλο του μαθήματος, το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό φοιτητικού μητρώου.