Ενδιάμεση Βαθμολογία «Τεχνολογία Παραγωγής Ι» - Φεβρουάριος 2018
- Πέμπτη, 01 Μαρτίου 2018 -

Αναρτήθηκε στα έγγραφα/βαθμολογίες και στους πίνακες ανακοινώσεων του εργαστηρίου η ενδιάμεση βαθμολογία του μαθήματος «Τεχνολογία Παραγωγής Ι» για τους φοιτητές του 5ου εξαμήνου και τους φοιτητές παλαιότερων ετών.

Ερωτήσεις σχετικά με το γραπτό την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018, 5μ.μ. – 7μ.μ., στο γραφείο 107.

Η βαθμολογία θα σταλεί στη Γραμματεία την Δευτέρα 5/3/2018.