Ενδιάμεση Βαθμολογία «Αξιοπιστία & Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων» - Φεβρουάριος 2018
- Πέμπτη, 01 Μαρτίου 2018 -

Αναρτήθηκε στα έγγραφα και στους πίνακες ανακοινώσεων του εργαστηρίου η ενδιάμεση βαθμολογία του μαθήματος «Αξιοπιστία & Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων».

Ερωτήσεις την Παρασκευή 2/3/2018, 15:00-17:00 στον κο Π. Πιστοφίδη (κτίριο ΜΠΔ - γραφείο 103).