Ενδιάμεση Βαθμολογία «Μηχανολογικός Σχεδιασμός Ι» - Φεβρουάριος 2018
- Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 -

Αναρτήθηκε στα έγγραφα/βαθμολογίες και στους πίνακες ανακοινώσεων του εργαστηρίου η ενδιάμεση βαθμολογία του μαθήματος «Μηχανολογικός Σχεδιασμός Ι».

Ερωτήσεις σχετικά με το γραπτό την Τετάρτη 21/1/2018, 11:00 – 12:00, στην κυρία Χάιδω Κυρίτση (γραφείο 101).

Η βαθμολογία θα σταλεί στη Γραμματεία την Πέμπτη 22/2/2018.