Τελική βαθμολογία project "Μηχανολογικός Σχεδιασμός Ι" - 1ου εξαμήνου ακ. έτους 2017-2018
- Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018 -

Αναρτήθηκε στα έγγραφα / βαθμολογίες η τελική βαθμολογία του project του μαθήματος "Μηχανολογικός Σχεδιασμός Ι" - 1ου εξαμήνου ακ. έτους 2017-2018.